Przejdź do treści

Niklowanie galwaniczne

Nikiel galwaniczny jest powłoką techniczno- dekoracyjną, zaletą niklu galwanicznego jest jego plastyczność, oraz wygląd. Powłoki niklu galwanicznego odkładają się w niższych temperaturach, dzięki czemu można go kłaść na większej liczbie metali.