Przejdź do treści

Mikroplazmowe anodowanie

Nasza firma jako jedyna w Polsce zajmuje się procesem mikroplazmowego utleniania. Metoda znana jest już z połowy poprzedniego wieku, ale większe zainteresowanie zyskała w latach osiemdziesiątych. Na początku zastosowanie znalazła w przemyśle lotniczym, gdzie używana jest do pokrywania lekkich stopów magnezu. Dzisiaj jest jednym z zalecanych procesów elektrochemicznej obróbki powierzchni ze względu na niestosowanie toksycznych związków czy stężonych kwasów.

Dzięki wytworzeniu warstwy konwersyjnej uzyskuje się bardzo szczelne, doskonale przyczepne do podłoża i odporne korozyjne powłoki. Warstwa staje się integralną częścią materiału bazowego i wykazuje właściwości dielektryczne.

Magnez, aluminium, tytan i ich stopy to materiały, które można pokrywać metodą mikroplazmową. Podczas przyrostu powłoki 50% materiału warstwy tworzy się z elektrolitu, a kolejne 50% z materiału podłoża. Uzyskane powierzchnie są porowate, dzięki temu idealnie nadają się do dalszej obróbki malarskiej. Po metodzie utleniania jarzeniowego powłokę można uszczelnić chemicznie, co nadaje jej jeszcze lepsze właściwości fizykochemiczne.

WŁAŚCIWOŚCI:

Odporność korozyjna w mgle solnej:

  • Magnez – podwyższa odporność korozyjną od 500 do 1000 godzin.
  • Aluminium- powyżej 2000 godzin

 

Twardość powłoki

  • Magnez – od 300HV do 600HV
  • Aluminium – 3-krotnie wyższa twardość niż w procesie anodowania twardego, czyli do 2000HV

 

Odporność na ścieranie i zarysowania
Powłoki cechują się lepszą odpornością na ścieranie niż w przypadku twardego anodowania, chemicznego niklowania czy napylania ceramiką poprzez połączenie twardości i odkształcalności warstwy. Cechują się doskonałą przyczepnością do podłoża i dużym udziałem faz krystalicznych Al2 O3.

ZASTOSOWANIE:

Metodą mikroplazmowego utleniania można pokrywać wszystkie stopy aluminium, magnezu czy tytanu. Proces ten stosuje się w przemyśle lotniczym, maszynowym, chemicznym a nawet zbrojeniowym. Nie ma ograniczeń do do kształtu elementów. Mogą to być skomplikowane odlewy, profile, blachy, rury czy kable.

1a