Przejdź do treści

Anodowanie aluminium

Jest to proces polegający na elektrolitycznej obróbce metalu, która powoduje wytworzenie się na nim warstwy tlenku. Stosuje się je do utwardzenia powierzchni oraz zabezpieczenia przed korozją.
Detale z minimalną ilością dodatków stopowych pokrywają się bezbarwną warstwą tlenku, natomiast inne stopy aluminium zawierające duże ilości domieszek takich jak mangan, krzem lub miedź pokrywają się szarą warstwą tlenkową.
Podczas anodowania miękkiego powstaje powłoka tlenkowa o grubościach 5-20 mikrometrów natomiast podczas anodowania twardego osiąga się grubości 20-120 mikrometrów (zależy od rodzaju stopów)
Miękkie anodowanie stosuje głównie w celach dekoracyjnych, zwiększenia odporności mechanicznej oraz wytworzenia warstwy dielektrycznej.
Jako jedna z nielicznych firm na Śląsku anodujemy profile, oraz elementy do 3m długości.

Anodowanie aluminium